088 - 1260 160

documenten.nl

Wat is documenten.nl?

Binnen iedere organisatie vormen tekeningen, contracten, projectplannen, notulen, opleidingsplannen etc een geheel van waardevolle documenten Het is noodzaak deze zorgvuldig te beheren. Documenten.nl is de betrouwbare werkomgeving die u in de gelegenheid stelt om uw documenten altijd, overal in een veilige digitale werkomgeving te gebruiken.

Het platform documenten.nl gebruikt robuuste techniek (versiebeheer, workflow) om het beheer van uw documenten op een hoger niveau te brengen. Uw werkomgeving als betrouwbare dienst beschikbaar: “software as a service”.

Is dit iets voor mij?

Ieder bedrijf onderscheidt zich door unieke kenmerken van met name het primaire proces. Steeds vaker ondersteund men dit proces met techniek. In dit geval is techniek is een middel om kwaliteit en kwantiteit van het primaire proces te optimaliseren. Hierbij is maatwerk van groot belang. Meer doen in minder tijd, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Secundaire processen zoals contractbeheer, factuurafhandeling, onderhoud van een personeelsdossier zijn zaken die binnen iedere organisatie aan bod komen.

Deze processen zijn niet uniek, het is pure noodzaak en van groot belang. Documenten.nl levert voor deze secundaire processen turn-key oplossingen. Het leveren van techniek alleen is niet voldoende. Specifieke kennis van werkprocessen en samenwerking met ketenpartners leveren voordeel op: wij zijn in staat oplossingen te leveren die er echt toe doen! U heeft meer grip op het uitgavenpatroon rondom deze processen en u kunt nog meer focus leggen op de primaire processen!

Hoe zit het dan met...

ARCHITECTUUR

De techniek achter documenten.nl is gericht op veiligheid en schaalbaarheid. Door gebruik te maken van robuuste techniek zijn wij in staat uw werkomgeving volledig gescheiden van andere werkomgevingen aan te bieden. Vanuit de Cloud of 'on-premises', veilig en betrouwbaar.

Lees meer over de arcitectuur

SECURITY / ENCRYPTIE

Het verantwoord opslaan en gebruiken van uw gegevens in een on-line werkomgeving is steeds belangrijker. Het versleutelen van uw gegevens en het beveiligen van de dataverbindingen zijn een goed instrument om de veiligheid te garanderen. Deze techniek passen we binnen de omgeving van documenten.nl op de verschillende niveaus van de omgeving toe. Uw gegevens zijn versleuteld opgeslagen op de server; verbindingen tussen onze servers zijn versleuteld (tbv. backup en databases) en zijn de verbindingen tussen onze servers en uw werkomgeving middels certificaten voorzien van encryptie.

Lees meer over beveiliging

ROLLEN EN RECHTEN

Binnen de documenten.nl werkomgeving is een RBAC-model beschikbaar waarmee u gebruikers heel gericht toegang kunt verlenen of ontzeggen. Door het koppelen van de rol van de gebruiker in de organisatie aan een rol in een informatiesysteem, is het eenvoudig om de effectieve rechten van een gebruiker te bepalen zonder het overzicht te verliezen. Binnen de turn-key oplossingen van documenten.nl zijn deze rechten zelfs helemaal voorbereid.

Lees meer over rollen en rechten

GEBRUIKERSBEHEER

Praktisch ieder ict systeem heeft te maken met een administratie van gebruikers. Denk aan het verlenen van toegang tot het systeem en de verschillende bevoegdheden per gebruiker. Het beheer van deze administratie (in- en uitdiensttreding, mutaties) is tijdrovend en bovenal foutgevoelig. Desgewenst koppelen wij uw documenten.nl werkomgeving met de bestaande administraties. Dit maakt de omgeving als geheel niet alleen veiliger, ook het beheer op uw gebruikers kost minder tijd.

Lees meer over gebruikersbeheer